Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2869-94

Назва стандарту:
ОБЛАДНАННЯ ПЕРИФЕРIЙНЕ Терміни та визначення

Термін:
(візуальний) дисплей

Визначення:
Пристрій або комплекс, призначений для автоматичного подання даних у вигляді зручної для зорового сприйняття інформації, що зберігається протягом визначеного системою автоматизованого оброблення інформації проміжку часу і оперативно змінюється за командами або сигналами цієї системи

Термин:
(визуальный) дисплей (Нд устройство отображения информации)

Определение:
Устройство или комплекс, предназначенные для автоматического представления данных в виде, удобном для зрительного восприятия информации, которая сохраняется в промежуток времени, определяемый системой автоматизированной обработки информации, и оперативно меняется по командам или сигналам этой системы.

Term:
display; display device

Definition:
-

Term:
Bildschirmgerдt; Sichtgerдt

Definition:
-

Term:
display; unitй d'affichage visuel; йcran

Definition:
-