Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2869-94

Назва стандарту:
ОБЛАДНАННЯ ПЕРИФЕРIЙНЕ Терміни та визначення

Термін:
абетково-цифрова клавіатура (введення даних)

Визначення:
Клавіатура, що забезпечує введення в ЕОМ кодових відображень цифр, літер та інших знаків

Термин:
алфавитно-цифровая клавиатура (ввода данных)

Определение:
Клавиатура, обеспечивающая ввод в ЭВМ кодовых представлений цифр, букв и знаков (ГОСТ 25868)

Term:
alphanumeric keyboard

Definition:
-

Term:
alphanumerischer Tastatur

Definition:
-

Term:
clavier alphanumerique

Definition:
-