Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2533-94

Назва стандарту:
АРИФМЕТИЧНІ ТА ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ Терміни та визначення

Термін:
абсолютна похибка

Визначення:
Різниця між вирахуваним та істинним значеннями

Термин:
абсолютная погрешность

Определение:
Разность между вычисленным и истинным значениями

Term:
absolute error

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
erreur absolue

Definition:
-