Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2505-94

Назва стандарту:
ОРГАНІ3АЦІЯ ДАНИХ Терміни та визначення

Термін:
абеткова [цифрова] [абетково-цифрова] [двійкова] кодована множина

Визначення:
Кодована множина, елементами якої є абеткові [цифрові] [абетково-цифрові] і [двійкові] знаки

Термин:
буквенное [цифровое] [буквенно- цифровое] [двоичное] кодируемое множество

Определение:
Кодируемое множество, элементами которого являются буквенные [цифровые] [ буквенно-цифровые] [двоичные] знаки

Term:
alphabetic [numeric ] [alphanumeric ] [ binary ] coded set

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
jeu code alphabetique [numerique ] [ alphanumerique ] [binaire ]

Definition:
-