Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2505-94

Назва стандарту:
ОРГАНІ3АЦІЯ ДАНИХ Терміни та визначення

Термін:
абеткова [двійкова] [цифрова] [абетково-цифрова] система кодування

Визначення:
Система кодування, результатом якої є абеткові [двійкові], [цифрові] чи [абетково-цифрові] знакові набори

Термин:
буквенная [двоичная] [цифровая] [ буквенно-цифровая] система кодирования

Определение:
Система кодирования, результатом которой являются буквенные [двоичные], [ цифровые] или [буквенно-цифровые] знаковые наборы

Term:
alphabetic [binary 1 [numeric ] [ alphanumeric ] coded character set

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
jeu de caracteres codes alphabetique [ numerique ] [alphanumerique ] [binaire ]

Definition:
-