Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2481-94

Назва стандарту:
IНТЕЛЕКТУАЛЬНI IНФОРМАЦIЙНІ ТЕХНОЛОГIЇ.Терміни та визначення

Термін:
абдуктивне виведення

Визначення:
Правдоподібне виведення від часткового до часткового

Термин:
(абдуктивный вывод

Определение:
Правдоподобный вывод от частного к частному)

Term:
abductive inference

Definition:
-

Term:
abduktive Inferenz

Definition:
-

Term:
infe'rence abductive

Definition:
-