Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2392-94

Назва стандарту:
БАЗОВІ ПОНЯТТЯ.Терміни та визначення

Термін:
центр даних

Визначення:
Організація, що, як правило, має справу з цифровими даними

Термин:
центр данных

Определение:
(Организация, которая, как правило, имеет дело с цифровыми данными)

Term:
data centre

Definition:
-

Term:
Datenzentrum

Definition:
-

Term:
centre de donnees

Definition:
-