Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2392-94

Назва стандарту:
БАЗОВІ ПОНЯТТЯ.Терміни та визначення

Термін:
центр інформаційного аналізу

Визначення:
Організація, яка відповідає за аналіз, оцінку, стиснення, синтез, переформатування та розповсюдження змісту документів, за якість інформації, що отримується в результаті експериментів, наукових та інженерних досліджень, розробок, тестів, а також за підготовку звітів про такі оцінки

Термин:
центр информационного анализа

Определение:
(Организация, отвечающая за анализ, оценку, сжатие, синтез, переформатирование и распространение содержания документов, за качество информации, получаемой в результате экспериментов, научных и инженерных исследований, разработок, тестов, а также за подготовку отчетов о таких оценках)

Term:
information analysis centre

Definition:
-

Term:
Informationsanalysezentrum

Definition:
-

Term:
centre d'analyse de l'information

Definition:
-