Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2228-93

Назва стандарту:
ПIДГОТОВЛЕННЯ I ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ.Терміни та визначення

Термін:
геш-функція

Визначення:
Функція, за допомогою якої здійснюється рівномірний розподіл ключів даних за адресами певної таблиці

Термин:
хеш-функция

Определение:
(Функция, с помощью которой осуществляется равномерное распределение ключей данных по адресам некоторой таблицы)

Term:
hashing function

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-