Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2229-93

Назва стандарту:
ЛОКАЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕРЕЖІ.Терміни та визначення

Термін:
абонентська система

Визначення:
Набір технічних і програмних засобів, що забезпечують доступ користувачу до ресурсів ЛОМ чи керування мережею

Термин:
абонентская система

Определение:
(Совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающих доступ пользователю к ресурсам ЛВС или управление сетью)

Term:
user system

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-