Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2541-94

Назва стандарту:
ВИРОБНИЦТВО ЛИВАРНЕ Терміни та визначення

Термін:
жеребейка

Визначення:
Пристрій, який застосовується для встановлення та закріплення у певному положенні стрижнів у ливарній формі для забезпечення необхідної товщини тіла виливка

Термин:
жеребейка

Определение:
Приспособление, применяемое при установке и закреплении в определенном положении стержней в литейной форме, с целью обеспечения нужной толщины тела отливки

Term:
chaplet

Definition:
-

Term:
Kernsfutze

Definition:
-

Term:
support (a noyau)

Definition:
-