Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2391-94

Назва стандарту:
Система технологічної документації Терміни та визначення

Термін:
(технологічний) режим

Визначення:
Сукупність значень параметрів технологічного процесу в певному інтервалі часу

Термин:
(технологический) режим

Определение:
Совокупность значений параметров технологического процесса в определенном интервале времени

Term:
condition

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-