Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2097-92

Назва стандарту:
НАПІВФАБРИКАТИ ВОЛОКНИСТІ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПОКАЗНИКИ ЇХ ЯКОСТІ Терміни та визначення

Термін:
в`язкість мідно-аміачного розчину целюлози

Визначення:
-

Термин:
вязкость медно-аммиачного раствора целлюлозы

Определение:
-

Term:
chemical pulp cuprammonium viscosity

Definition:
-

Term:
Zellstoff-Kupferviskositat

Definition:
-

Term:
viscosite cuproammniacle de pate chimique

Definition:
-