Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2097-92

Назва стандарту:
НАПІВФАБРИКАТИ ВОЛОКНИСТІ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПОКАЗНИКИ ЇХ ЯКОСТІ Терміни та визначення

Термін:
целюлоза

Визначення:
Волокнистий напівфабрикат, який одержують варінням рослинної сировини з розчинами хімікатів, внаслідок чого видаляється переважна частина нецелюлозних компонентів

Термин:
целлюлоза

Определение:
Волокнистый полуфабрикат, получаемый варкой растительного сырья с растворами химикатов, в результате чего удаляется большая часть нецеллюлозных компонентов

Term:
chemical pulp

Definition:
-

Term:
Zellstoff

Definition:
-

Term:
pate chimique

Definition:
-