Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2097-92

Назва стандарту:
НАПІВФАБРИКАТИ ВОЛОКНИСТІ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПОКАЗНИКИ ЇХ ЯКОСТІ Терміни та визначення

Термін:
целюлоза для хімічного перероблення

Визначення:
Целюлоза для одержання її хімічних похідних, що відзначається високою хімічною частотою

Термин:
целлюлоза для химической переработки

Определение:
Небеленая целлюлоза, предназначенная для получения ее химических производных и отличающаяся высокой химической частотой

Term:
diasolving pulp

Definition:
-

Term:
Chemiezellstof

Definition:
-

Term:
pate pour transformation

Definition:
-