Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3230-95

Назва стандарту:
УПРАВЛIННЯ ЯКIСТЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI Терміни та визначення

Термін:
оперативне управління якістю

Визначення:
Методи і види діяльності оперативного характеру, які використовують для виконання установлених вимог до якості (4.3)

Термин:
оперативное управление качеством

Определение:
Методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения установленных требований к качеству (4.3).

Term:
quality control

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-