Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2214-93

Назва стандарту:
Вироби гумові Випробування Терміни та визначення

Термін:
в`язкість (каучуків (гумових сумішей)) за Муні

Визначення:
Вимірювання здатності зразка каучуку або гумової суміші у в'язкотекучому стані до опору необоротній зміні форми на віскозиметрі Муні із зсувним диском

Термин:
вязкость (каучука (резиновых смесей)) по Муни

Определение:
Измерение способности образца каучука или резиновой смеси в вязкотекучем состоянии к сопротивлению, необратимому изменению формы на вискозиметре Муни со сдвигающимся диском

Term:
Mooneu vuscosity

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
consistence Mooneu

Definition:
-