Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2620-94

Назва стандарту:
ЗВ'ЯЗОК ТЕЛЕГРАФНИЙ. КОМУТАЦІЯ КАНАЛІВ І КОМУТАЦІЯ ПОВІДОМЛЕНЬ Термiни та внзначення

Термін:
центр комутації повідомлень

Визначення:
Сукупність технічних засобів зв'язку, що забезпечують комутацію повідомлень

Термин:
центр коммутации сообщений

Определение:
Совокупность технических средств связи, которые обеспечивают коммутацию сообщений

Term:
message switching exchange

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
commutareur de messages

Definition:
-