Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3112-95

Назва стандарту:
ВИРОБНИЦТВО МИЛА Терміни та визначення

Термін:
желатинування (мильних розчинів)

Визначення:
Процес утворення у мильному розчині густої драглеподібної маси внаслідок підвищення концентрації мила у водному розчині

Термин:
желатинирование (мыльных растворов)

Определение:
Процесс образования в мыльном растворе плотной студнеобразной массы в результате повышения концентрации мыла в водном растворе

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-