Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2977-94

Назва стандарту:
РАДІОЗАВАДИ ІНДУСТРІЙНІ Терміни та визначення

Термін:
ємнісний вплив

Визначення:
Небажаний перехід електричної енергії від джерела впливу на рецептор за допомогою електричного поля за умови відсутності гальванічного зв'язку між ними

Термин:
емкостное влияние Нежелательный переход электрической энергии от источника влияния на рецептор посредством электрического поля при отсутствии гальванической связи между ними индуктивное влияние

Определение:
Нежелательный переход электрической энергии от источника влияния на рецептор посредством магитного поля

Term:
capacitive effect inductive effect

Definition:
-

Term:
kapazitivere Beeinflussung induktiver Beeinflussung

Definition:
-

Term:
effect capacitif effect inductif

Definition:
-