Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2942-94

Назва стандарту:
АВТОТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ ТЯГОВО-ШВИДКIСНI ВЛАСТИВОСТI ТА ПАЛИВНА ЕКОНОМIЧНIСТЬ Терміни та визначення

Термін:
їздовий цикл

Визначення:
Сукупність режимів руху, що виконуються в певній послідовності, яка визначена в нормативно-технічній документації і імітує рух АТЗ в певних реальних умовах експлуатації

Термин:
(ездовой цикл

Определение:
Совокупность режимов движения, выполняемых в определенной последовательности, определенной в нормативно-технической документации и имитирующей движение АТС в определенных реальных условиях эксплуатации)

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-