Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2891-94

Назва стандарту:
ЧАВУН ДЛЯ ВИЛИВКІВ Терміни та визначення

Термін:
жароміцний чавун

Визначення:
Чавун, здатний чинити опір за умов підвищених температур до 650 град.С короткочасній та тривалій дії зовнішніх навантажень, що викликають деформацію та руйнування

Термин:
жаропрочный чугун

Определение:
Чугун, способный противостоять в условиях повышенных температур до 650 град.С кратковременному и длительному действию внешних нагрузок, вызывающих деформацию и разрушение

Term:
high-temperalure-strength cast iron

Definition:
-

Term:
Hitzebestandiges GuBeisen

Definition:
-

Term:
fonte resistant а chaud

Definition:
-