Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2881-94

Назва стандарту:
ЕКОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ Терміни та визначення

Термін:
абіотичний чинник навколишнього середовища

Визначення:
Умова чи сукупність умов неорганічної природи, що оточують організми і так чи інакше впливають на них

Термин:
абиотический фактор окружающей среды

Определение:
Условие или совокупность условий неорганической природы, окружающие организмы и так или иначе влияющие на них

Term:
-

Definition:
-

Term:
аЬiotischer Umweltsfaktor еn аЬiotic factor of environment

Definition:
-

Term:
facteur abiotique de еnvironnement

Definition:
-