Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2865-94

Назва стандарту:
КОНТРОЛЬ НЕРУЙНІВНИЙ Терміни та внзначення

Термін:
п`єзоелектричний метод

Визначення:
Метод неруйнівного контролю, що грунтується на реєстрації акустичних хвиль випромінення п'єзоелектричним перетворювачем

Термин:
(пьезоэлектрический метод

Определение:
Метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации акустических волн излучения пьезоэлектрическим преобразователем)

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-