Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2843-94

Назва стандарту:
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Терміни та визначення

Термін:
ідеальне джерело електрорушійної сили

Визначення:
Джерело електрорушійної сили, внутрішній електричний опір якого дорівнює нулю і напруга якого не залежить від струму, що в ньому протікає

Термин:
идеальный источник электродвижущей силы

Определение:
(Источник электродвижущей силы, внутреннее электрическое сопротивление которого равно нулю и напряжение которого не зависит от тока, который в нем протекает)

Term:
ideal voltage source

Definition:
-

Term:
ideate gesleuerte Spannungsquelle

Definition:
-

Term:
source de tension dependante

Definition:
-