Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2843-94

Назва стандарту:
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Терміни та визначення

Термін:
(власна) індуктивність

Визначення:
Скалярна величина, яка дорівнює відношенню потокозчеплення самоіндукції елемента електричного кола до його струму

Термин:
собственная индуктивность

Определение:
Скалярная величина, равная отношению потокосцепления самоиндукции элемента электрической цепи к току в нем

Term:
inductance

Definition:
-

Term:
lndukrivitstt

Definition:
-

Term:
inductance

Definition:
-