Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2843-94

Назва стандарту:
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Терміни та визначення

Термін:
фаза (синусоїдного електричного) струму

Визначення:
Аргумент синусоїдного струму, який відраховується від точки переходу через нуль до додатнього значення

Термин:
фазы синусоидального электрического тока, фазы тока

Определение:
Аргумент синусоидального тока, отсчитываемый от точки перехода тока через нуль к положительному значению

Term:
phase

Definition:
-

Term:
Phasenwinkel

Definition:
-

Term:
phase

Definition:
-