Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2843-94

Назва стандарту:
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Терміни та визначення

Термін:
(електрична) напруга

Визначення:
Скалярна величина, що дорівнює лінійному інтегралу напруженості електричного поля

Термин:
электрическое напряжение; напряжение

Определение:
Склярная величина, равная линейному интегралу напряженности электрического поля

Term:
voltage

Definition:
-

Term:
electrische Spannung

Definition:
-

Term:
tension

Definition:
-