Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2624-94

Назва стандарту:
3В'Я30К ТЕЛЕФОННИЙ СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ Терміни та визначення

Термін:
абонентська сигналізація

Визначення:
Сукупність сигналів елекрозв'язку та алгоритмів обміну ними, що забезпечує з'єднання та роз'єднання між прикінцевими абонентськими і станційними телефонними пристроями комутаційної станції, а також обладнання та (чи) програмне забезпечення, необхідне для генерування, передачі та приймання цих сигналів

Термин:
абонентская сигнализация

Определение:
Совокупность сигналов электросвязи и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая процесс установления соединения и разъединения между оконечными абонентскими и станционными устройствами коммутационной станции, а также оборудование и (или) программное обеспечение, необходимое для генерирования, передачи и приема этих сигналов

Term:
user signalling

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
signalisation d'abonne

Definition:
-