Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2621-94

Назва стандарту:
ЗВ'ЯЗОК ТЕЛЕФОННИЙ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ. ТЕЛЕФОННІ МЕРЕЖІ Терміни та визначення

Термін:
абонентська лінія телефонної мережі

Визначення:
Лінія телефонної мережі, яка з'єднує прикінцевий абонентський телефонний пристрій з телефонною станцією

Термин:
абонентская линия телефонной сети

Определение:
Линия телефонной сети, соединяющая оконечное абонентское телефонное устройство с телефонной станцией

Term:
subscriber line

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
ligne d'abonne

Definition:
-