Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2617-94

Назва стандарту:
ЭЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК. МЕРЕЖІ ТА КАНАЛИ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ Терміни та визначення

Термін:
дані (зв`язок)

Визначення:
Інформація, перетворена в таку форму, в якій її може сприймати, обробляти та передавати людина та технічні засоби

Термин:
данные

Определение:
Информация, преобразованная в такую форму, в которой она может восприниматься, обрабатываться и передаваться человеком и техническими средствами

Term:
data

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
donnees

Definition:
-