Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2615-94

Назва стандарту:
ЕЛЕКТРОЗВ'Я30К ЗВ'ЯЗОК ЦИФРОВИЙ ТА СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ЦИФРОВІ Терміни та визначення

Термін:
(тактова) синхронізація

Визначення:
Процес встановлення та підтримання потрібних фазових та часових співвідношень керувальних сигналів джерела та приймача сигналів

Термин:
(тактовая) синхронизация

Определение:
Процесс установления и поддержания необходимых фазовых и временних соотношений управляющих сигналов источника и приемника данных

Term:
synchronization

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
synchronisation

Definition:
-