Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2902-94

Назва стандарту:
СИСТЕМИ РАДIОНАВIГАЦIЙНI Терміни та визначення

Термін:
далекомірна радіонавігаційна система

Визначення:
РНС, навігаційним параметром якої є відстань від повітряного судна до радіонавігаційної точки

Термин:
дальномерная радионавигационная система

Определение:
Радионавигационная система, навигационным параметром которой является расстояние от воздушного судна до радионавигационной точки

Term:
ranging radionavigation system

Definition:
-

Term:
Funkentfernungsmessystem% FEMS

Definition:
-

Term:
systeme de radionavigation donnant la distance

Definition:
-