Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2824-94

Назва стандарту:
Розрахунки та випробування на міцність ВИДИ I МЕТОДИ МЕХАНIЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ Терміни та визначення

Термін:
дані випробувань

Визначення:
Значення характеристик властивостей об'єкта та (чи) умов випробувань, наробітків, а також інших параметрів, що реєструються під час випробувань і є вихідними для подальшого опрацювання

Термин:
данные испытаний

Определение:
Регистрируемые при испытаниях значения характеристик свойств объекта и (или) условий испытаний, наработок, а также других параметров, являющихся исходными для последующей обработки

Term:
test data

Definition:
-

Term:
Prufdaten

Definition:
-

Term:
donnees d'essais

Definition:
-