Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2758-94

Назва стандарту:
ВАКУУМНА ТЕХНIКА Терміни та визначення

Термін:
абсолютний вакуумметр

Визначення:
Вакуумметр, чутливість якого однакова для всіх газів і може бути розрахована за вимірюваними фізичними величинами

Термин:
абсолютный вакуумметр

Определение:
Вакуумметр, чувствительность которого одинакова для всех газов и может быть рассчитана по измеряемым физическим величинам

Term:
absolute vacuum gauge

Definition:
-

Term:
absolutes Vakuummeter

Definition:
-

Term:
manometre absolu

Definition:
-