Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2758-94

Назва стандарту:
ВАКУУМНА ТЕХНIКА Терміни та визначення

Термін:
в`язкісна течія

Визначення:
Течія газу в трубопроводі за умов, коли середня довжина вільного пробігу молекул є дуже малою у порівнянні з найменшим внутрішнім поперечним розміром трубопровода, так що потік залежить від густини газу

Термин:
вязкостное течение

Определение:
Течение газа в трубопроводе в условиях, когда средняя длина свободного пробега молекул очень мала по сравнению с наименьшим внутренним поперечным размером трубопровода, так что поток зависит от плотности газа

Term:
viscous flow

Definition:
-

Term:
viskose Stromung

Definition:
-

Term:
ecoulement visqueux

Definition:
-