Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2737-94

Назва стандарту:
ЗАПИСУВАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ Терміни та визначення

Термін:
абляційне записування

Визначення:
Оптичне записування, за яким у робочому шарі носія запису утворюються отвори або деформації внаслідок плавлення або випаровування матеріалу у локальній зоні робочого шару під дією сфокусованого оптичного пучка, які відображують записувану інформацію

Термин:
абляционная запись

Определение:
Оптическая запись, при которой в рабочем слое носителя записи образуются отверстия или деформации из-за плавления или испарения материала в локальной зоне рабочего слоя под воздействием сфокусированого оптического пучка, отображающие записываемую информацию

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-