Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2732-94

Назва стандарту:
ДІЛОВОДСТВО Й АРХІВНА СПРАВА Терміни та визначення

Термін:
(архівний) опис

Визначення:
Архівний довідник, який містить систематизований перелік одиниць зберігання, а також призначений для їх обліку і закріплення систематизації в межах фонду

Термин:
(архивная) опись

Определение:
Архивный справочник, содержащий систематизированный перечень единиц хранения, а также предназначенный для их учета и закрепления систематизации в пределах фонда

Term:
-

Definition:
-

Term:
Aktenverseichnis

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-