Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2683-94

Назва стандарту:
ПРИЛАДИ НАПІВПРОВІДНИКОВІ ФОТОЕЛЕКТРОННІ Терміни та визначення

Термін:
лавинний фотодіод

Визначення:
Фотодіод з внутрішнім підсиленням, принцип дії якого грунтується на явищі ударної іонізації атомів фотоносіями у сильному електричному полі

Термин:
лавинный фотодиод

Определение:
Фотодиод с внутренним усилением, принцип действия которого основан на явлении ударной ионизации атомов фотоносителями в сильном электрическом поле

Term:
avalanche photodiode

Definition:
-

Term:
Lawinenphotodiode

Definition:
-

Term:
photodiode a avalanche

Definition:
-