Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2683-94

Назва стандарту:
ПРИЛАДИ НАПІВПРОВІДНИКОВІ ФОТОЕЛЕКТРОННІ Терміни та визначення

Термін:
характеристика відносної спектральної чутливості

Визначення:
Залежність відносної спектральної чутливості від довжини хвилі, яка переважно виражається графічно

Термин:
характеристика относительной спектральной чувствительности

Определение:
Зависимость, обычно выражаемая графически, относительной спектральной чувствительности от длины волны

Term:
relative-spectral-sensitivity characteristic

Definition:
-

Term:
Kennlinie der relativen spektralen Empfindlichkeitsverteilung

Definition:
-

Term:
caracteristigue de sensibilite spectrale relative

Definition:
-