Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2101-92

Назва стандарту:
ПАПІР Терміни та визначення

Термін:
КАБЕЛЬНИЙ ПАПІР

Визначення:
Папір із високими показниками механічної міцності, хімічної чистоти та низьким тангенсом кута діелектричних втрат,для ізоляції силових і маслонаповнених кабелів та арматури для них

Термин:
Кабельная бумага

Определение:
Бумага с высокими показателями механической прочности, химической чистоты и низким тангенсом угла диэлектрических потерь,для изоляции силовых и маслонаполненных кабелей и арматуры для них

Term:
Cable paper

Definition:
-

Term:
Kabelpapier

Definition:
-

Term:
Papier pour cables

Definition:
-