Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2681-94

Назва стандарту:
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ МЕТРОЛОГІЯ.Терміни та визначення

Термін:
єдність вимірювань

Визначення:
Стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в узаконених одиницях і похибки вимірювань відомі із заданою ймовірністю

Термин:
единство измерений

Определение:
Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью

Term:
(uniformity of measurements)

Definition:
-

Term:
(Einheitlichkeit der Messungen)

Definition:
-

Term:
(uniformite des mesurages)

Definition:
-