Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2473-94

Назва стандарту:
МЕХАНIЧНI КОЛИВАННЯ.Терміни та визначення

Термін:
характеристика дисипативної сили

Визначення:
Залежність дисипативної сили від однієї чи декількох коливних величин

Термин:
(характеристика диссипативной силы

Определение:
Зависимость диссипативной силы от одной или нескольких колеблющихся величин)

Term:
dissipative force characteristic

Definition:
-

Term:
Charakteristik der Dampfungskraft

Definition:
-

Term:
caracteristique de force dissipa-tive

Definition:
-