Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2156-93

Назва стандарту:
БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.Терміни та визначення

Термін:
аварія на промисловому підприємстві

Визначення:
Порушення експлуатації підприємства, під час якого виникає перевищення нормованих меж впливу на персонал підприємства, населення та навколишнє середовище. Аварія характеризується вихідною подією, шляхами протікання та наслідками

Термин:
авария на промышленном предприятии

Определение:
Нарушение эксплуатации предприятия, при котором происходит превышение нормируемых пределов воздействия на персонал предприятия, население и окружающую среду. Авария характеризуется исходным событием, путями протекания и последствиями

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-