Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2393-94

Назва стандарту:
ГЕОДЕЗІЯ.Терміни та визначення

Термін:
абрис

Визначення:
Схематичне креслення ділянки місцевості

Термин:
абрис

Определение:
Cхематический чертеж участка местности

Term:
outline; Field sketch

Definition:
-

Term:
Gelandeskizze; Gelandekroki

Definition:
-

Term:
croquis

Definition:
-