• УВАГА! Змінилися банківські реквізити підприємства
Новини
25.04.2017
III Міжнародна науково-практична конференції «Стандартизація, сертифікація, метрологія та менеджмент»
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Стандартизація, сертифікація, метрологія та менеджмент», яка відбудеться в ДП «УкрНДНЦ» 22, 23 травня 2017 року. Збірнику тез доповідей присвоєно міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2413-905Х. Заявки на участь у конференції приймаються до 19 травня 2017 р. включно. За підсумками...
24.04.2017
Повідомлення щодо припинення діяльності ТК 1 «Побутова радіоелектронна апаратура»
Технічний комітет стандартизації ТК 1 «Побутова радіоелектронна апаратура» (далі ТК -1) було створено наказом Державного комітету України з стандартизації, метрології та сертифікації від 14.04.1992 р. № 209/30. У сферу його діяльності входять об’єкти стандартизації, які на сьогодні закріплені також за іншими ТК, зокрема, ТК 155 «Радіотехнології» та ТК 123 «Аудіовізуальні...
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів України
ДСТУ EN 12697-13:201Х (EN 12697-13:2000, IDT)  Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 13. Вимірювання температури. ДСТУ EN 12697-14:201Х (EN 12697-14:2000, IDT)  Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 14. Визначення вмісту води. ДСТУ EN 12697-15:201Х (EN 12697-15:2003, IDT)  Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 15....
21.04.2017
Про подання коментарів до основоположних стандартів України
Технічним комітетам стандартизації України Термін подання коментарів до основоположних стандартів України: ─ ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів; ─ ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації; ─ ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних...