Новини
12.12.2019
Схвалення проекту гармонізованого стандарту ETSI EN 319 403-1 V2.3.0 (2019-11) «Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінка відповідності провайдерів трастових послуг. Частина 1. Вимоги до органів з оцінки відповідності, які оцінюють провайдерів трастових послуг» (Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service Provider Conformity Assessment; Part 1: Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers)
До  відома зацікавлених  сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI EN 319 403-1 V2.3.0 (2019-11) «Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінка відповідності провайдерів трастових послуг. Частина 1. Вимоги до органів з оцінки відповідності, які оцінюють провайдерів трастових послуг» (Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service...
Схвалення проекту стандарту ETSI EN 303 645 V2.0.0 (2019-11) «CYBER. Кібербезпека для споживацького сегменту Інтернету речей» (CYBER; Cyber Security for Consumer Internet of Things)
До  відома зацікавлених  сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI EN 303 645 V2.0.0 (2019-11) «CYBER. Кібербезпека для споживацького сегменту Інтернету речей» (CYBER; Cyber Security for Consumer Internet of Things). Кінцевий термін подання зауважень та коментарів 13 лютого 2020 року Зауваження та коментарі до проекту...
11.12.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ  ХХХХ:202_ «Настанова з виконання геодезичних робіт у дорожньому будівництві». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ТК 307; Харківський національний автомобільно-дорожній...
Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту
1 Позначення та назва проєкту національного стандарту ДСТУ Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон. Технічні умови. Частина 1. Гарячі асфальтобетонні суміші. 2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ДП «ДерждорНДІ», просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113; тел./факс...