Національні стандарти на які є посилання у нормативно-правових актах

* Відповідно до наданої міністерствами і відомствами інформації

ДСТУ 4278:2019

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ 3650:2019

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ Б Д.-n_b_v.2.6-188_2013

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ОГОРОЖ МАЙДАНЧИКІВ І ДІЛЯНОК ПІДПРИЄМСТВ, БУДИНКІВ І СПОРУД

ДСТУ 33.112:2017

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ. ПІДГОТУВАННЯ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ НА МІКРОФІЛЬМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ`ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 33.110:2007

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ. КОМПЛЕКТНІСТЬ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ГОСТ 21046-86

НЕФТЕПРОДУКТЫ ОТРАБОТАННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 28498-90

ТЕРМОМЕТРЫ ЖИДКОСТНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 26976-86

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ

ДСТУ 8809:2018

МЕТРОЛОГІЯ. ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ З ФУНКЦІЯМИ ФОТО- І ВІДЕОФІКСАЦІЇ. ВИМІРЮВАЧІ ШВИДКОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНІ, ВИМІРЮВАЧІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНІ. МЕТРОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 2708:2006

МЕТРОЛОГІЯ. ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ДСТУ 2708-99

МЕТРОЛОГІЯ. ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ДСТУ 3215-95

МЕТРОЛОГІЯ. МЕТРОЛОГІЧНА АТЕСТАЦІЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ДСТУ 3651.0-97

МЕТРОЛОГІЯ. ОДИНИЦІ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН. ОСНОВНІ ОДИНИЦІ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ОДИНИЦЬ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, НАЗВИ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

ГОСТ 22387.5-77

ГАЗ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАПАХА

 

ДСТУ 3849-99

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. КОЛЬОРОГРАФІЧНІ СХЕМИ, РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ, НАПИСИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ СИГНАЛИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ОПЕРАТИВНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ГОСТ 2.102-68

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ВИДЫ И КОМПЛЕКТНОСТЬ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСT 12.1.004-91

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСT 12.1.044-89

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 1179-93

ПАКЕТЫ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 19433-88

ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА

ГОСТ 24333-97

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

ДСТУ 2024-91

СИСТЕМА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ. НАБІР СИМВОЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ АБЕТКИ ДЛЯ ЗНАКОДРУКУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ. ФОРМА І ОСНОВНІ РОЗМІРИ

ДСТУ 4706:2006

ТРОЛЕЙБУСИ. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

ДСТУ 4799:2007

ВАГОНИ ТРАМВАЙНІ ПАСАЖИРСЬКІ. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

ГОСТ 18190-72

ВОДА ПИТЬЕВАЯ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСТАТОЧНОГО АКТИВНОГО ХЛОРА

ГОСТ 18963-73

ВОДА ПИТЬЕВАЯ. МЕТОДЫ САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ГОСТ 24481-80

ВОДА ПИТЬЕВАЯ. ОТБОР ПРОБ

ГОСТ 27614-93

АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 28743-93

ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗОТА

ДСТУ 1303-94

ФОТОВІДБИТКИ ЧОРНО-БІЛІ ТА КОЛЬОРОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 2389-94

ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3308-96

ЗНАКИ МАРШРУТНІ ДЛЯ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТА ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ 3587-97

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ

ДСТУ 3675-98

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. ВОГНЕГАСНИКИ ПЕРЕНОСНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ДСТУ 3689-98

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 4105-2002

ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ДСТУ 4297:2004

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 4500-1:2008

ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

ДСТУ ГОСТ 31340:2009

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ МАРКОВАННЯ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 2322-93

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ ВІДРЕМОНТОВАНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 2323-93

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ І МОТОТЕХНІКА. ПЕРЕДПРОДАЖНА ПІДГОТОВКА. ПОРЯДОК

ДСТУ 2587:2010

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. РОЗМІТКА ДОРОЖНЯ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСTУ 3587-97

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ

ДСТУ 3649:2010

КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

ДСТУ 4092-2002

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. СВІТЛОФОРИ ДОРОЖНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, ПРАВИЛА ЗАСТОСОВУВАННЯ ТА ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ДСТУ 4278:2012

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ 7013:2009

АВТОБУСИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШКОЛЯРІВ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ.

ДСТУ ГОСТ 3940:2007

ЕЛЕКТРОУСТАТКОВАННЯ АВТОТРАКТОРНЕ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ (ГОСТ 3940-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30478:2006

АВТОБУСИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ІНВАЛІДІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ ГОСТ 31253:2005

КАМЕРИ ГАЛЬМІВНІ ПНЕВМАТИЧНИХ ПРИВОДІВ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ПРИЧЕПІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГОСТ 10409-74

КОЛЕСА АВТОМОБИЛЬНЫЕ С РАЗБОРНЫМ ОБОДОМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 30635-99

АМОРТИЗАТОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИЦЕПОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСТУ 4141-2002/ГОСТ 26585-2003

ШИНИ ПНЕВМАТИЧНІ ВЕЛИКОГАБАРИТНІ І НАДВЕЛИКОГАБАРИТНІ ДЛЯ ПОЗАДОРОЖНІХ КАР`ЄРНИХ АВТОМОБІЛІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009  (ИСО 5167-1:2003)

МЕТРОЛОГІЯ. ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ТА КІЛЬКОСТІ РІДИНИ Й ГАЗУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СТАНДАРТНИХ ЗВУЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ. ЧАСТИНА 1. ПРИНЦИП МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ (ISO 5167-1:2003,ГОСТ 8.586.1-2005, IDT)

ДСТУ 2456-94

ЗВАРЮВАННЯ ДУГОВЕ І ЕЛЕКТРОШЛАКОВЕ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ДСТУ 4219-2003

ТРУБОПРОВОДИ СТАЛЕВІ МАГІСТРАЛЬНІ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ВІД КОРОЗІЇ

ГОСТ 12.1.005-88

Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСT 12.2.003-91

********

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ. ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 12.3.009-76

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. РАБОТЫ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 17.2.3.02-78

ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕРА. ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ГОСT 5542-87

ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСT 12.1.003-83

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ШУМ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДСТУ 2299-93

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ГОСT 12.1.005-88

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ГОСТ 2.101-68

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ

ГОСТ 1050-88

ПРОКАТ СОРТОВОЙ, КАЛИБРОВАННЫЙ, ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1759.0-87

БОЛТЫ, ВИНТЫ, ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСТУ 2681-94

МЕТРОЛОГІЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ГОСТ 5632-72

———————————————————————————————————————————————————-

СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ И СПЛАВЫ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ, ЖАРОСТОЙКИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ. МАРКИ

ГОСТ 6996-66

————————————————————————————————————————————————————

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

ГОСT 20295-85

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСT 21105-87

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ. МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ МЕТОД

ДСТУ ГОСТ 23304-2012

БОЛТИ, ШПИЛЬКИ, ГАЙКИ І ШАЙБИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВИХ З`ЄДНАНЬ АТОМНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. ПРИЙМАННЯ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ. МАРКУВАННЯ, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

ГОСТ 24297-87

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДСТУ 4169:2003

СТИСНЕНЕ ПОВIТРЯ. ЧАСТИНА 1. ЗАБРУДНИКИ ТА КЛАСИ ЧИСТОТИ (ISO 8573-1:2001, IDT)

ГОСТ 12.1.018-93

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 12.4.103-83

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ И РУК. КЛАССИФИКАЦИЯ

ГОСT 12.4.124-83

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 14192-96

МАРКИРОВКА ГРУЗОВ

ГОСT 9544-75

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ. НОРМЫ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТВОРОВ

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ВИБРАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДСТУ 2272:2006

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСТУ 3734-98

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. ВОГНЕГАСНИКИ ПЕРЕСУВНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ГОСТ 12.1.011-78

ССБТ. СМЕСИ ВЗРЫВООПАСНЫЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСT 12.4.051-87

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНА СЛУХА. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 13726-97

ЛЕНТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 24555-81

СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПРОДУКЦІЇ. ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГОСТ 9454-78

МЕТАЛЛЫ. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ПРИ ПОНИЖЕННЫХ, КОМНАТНОЙ И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

ДСTУ 3961-2000

АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006

ЄДИНА СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

ДСТУ ГОСT 12.2.085:2007

ПОСУДИНИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ. КЛАПАНИ ЗАПОБІЖНІ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ГОСТ 12.1.007-76

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

————————————————————————————————————————————————————

ГОСТ 12.1.009-76

————————————————————————————————————————————————————

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 12.1.030-81

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ

ГОСT 14254-96

СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ (КОД IР)

ГОСТ 15150-69

МАШИНЫ, ПРИБОРЫ И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ. КАТЕГОРИИ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ В ЧАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

ДСТУ 2807-94

УСТАТКУВАННЯ МЕТАЛО- І ДЕРЕВООБРОБНЕ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ДСТУ ГОСТ 21963-2003

КРУГИ ВІДРІЗНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГОСT 12.2.007.0-75

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

————————————————————————————————————————————————————

ГОCT 12.1.005-88

————————————————————————————————————————————————————

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ГОСТ 12.2.009-80

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СТАНКИ МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

———————————————————————————————————————————————————–

ГОСТ 12.2.010-75

————————————————————————————————————————————————————

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. МАШИНЫ РУЧНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 12.2.026.0-93

ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНСТРУКЦИИ

————————————————————————————————————————————————————

ГОСТ 12.2.029-88

————————————————————————————————————————————————————

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДСТУ ГОСТ 30333:2009

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009

ССБТ. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К РАБОЧИМ МЕСТАМ

ДСТУ 2867-94

ШУМ. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ШУМОНАВАНТАЖЕННЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 2894-94

ПРИСТРОЇ ЕКРАНУВАЛЬНІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. ПАРАМЕТРИ ТА ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ ГОСT 12.1.038:2008

ССБТ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ

ДСТУ ГОСТ 12.4.221:2004

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ОДЯГ СПЕЦІАЛЬНИЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЕННЯ, КОНВЕКТИВНОЇ ТЕПЛОТИ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ГОСТ 12.3.019-80

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДСТУ 7237:2011

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА НОМЕНКЛАТУРА ВИДІВ ЗАХИСТУ

ДСТУ 7238:2011

*****************************************************************************************************

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ЗАСОБИ КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

ДСТУ 7239:2011

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

ДСТУ 4500-3:2008

ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ. КЛАСИФІКАЦІЯ

ДСTУ 4500-4:2006

ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ДСТУ 4500-5:2005

ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ. МАРКУВАННЯ

ГОСТ 20022.6-93

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ. СПОСОБЫ ПРОПИТКИ

ГОСТ 30219-95

ДРЕВЕСИНА ОГНЕЗАЩИЩЕННАЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ДСТУ 2273:2006

ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСТУ 3105-95

ПОРОШКИ ВОГНЕГАСНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ДСТУ 4479:2005

РЕЧОВИНИ ВОГНЕЗАХИСНІ ВОДОРОЗЧИННІ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ

ДСТУ 4490:2005

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧНІ АЕРОЗОЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ. ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТУВАННЯ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 4578:2006

СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 4817:2007

ДІОКСИД ВУГЛЕЦЮ ГАЗОПОДІБНИЙ І СКРАПЛЕНИЙ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГОСТ 16363-98

СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ

ГОСТ 20022.0-93

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ. ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИЩЕННОСТИ

ГОСТ 28815-96

РАСТВОРЫ ВОДНЫЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1510-84

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ДСТУ 4276:2004

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ. АТМОСФЕРА. НОРМИ І МЕТОДИ ВИМІРЮВАНЬ ДИМНОСТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ АВТОМОБІЛІВ З ДИЗЕЛЯМИ АБО ГАЗОДИЗЕЛЯМИ

ДСТУ 4277:2004

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ. АТМОСФЕРА. НОРМИ І МЕТОДИ ВИМІРЮВАНЬ ВМІСТУ ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ВУГЛЕВОДНІВ У ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗАХ АВТОМОБІЛІВ З ДВИГУНАМИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА БЕНЗИНІ

ДСТУ ГОСТ ИСО 1103:2007

ТРАНСПОРТ ДОРОЖНІЙ. ТЯГОВО-ЗЧЕПЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ КУЛЬОВОГО ТИПУ ДЛЯ КАРАВАНІВ І ЛЕГКИХ ПРИЧЕПІВ. ОСНОВНІ РОЗМІРИ

ГОСТ 4754-97

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ К НИМ, ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ ОСОБО МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 5513-97

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ К НИМ, АВТОБУСОВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 12.1.045-84

ССБТ. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ

ДСТУ 2339-94

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ 2420-94

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2804-94

ЕНЕРГОБАЛАНС ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2847-94

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НАПІВПРОВІДНИКОВІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3051-95

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ 3052-95 (ГОСТ 30167-95)

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У ДОКУМЕНТАЦІЮ НА ПРОДУКЦІЮ

ДСТУ 3270-95

ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ГОСТ 1516.1-76

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3 ДО 500 КВ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

ГОСТ 1516.2-97

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 КВ И ВЫШЕ. ОБЩИЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

ГОСТ 16357-83

РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 КВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСT 13109-97

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ. НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДСТУ ГОСТ 31072:2006

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ, ВІДНОСНОЇ ГУСТИНИ ТА ГУСТИНИ В ГРАДУСАХ API АРЕОМЕТРОМ

ДСТУ 4147-2003

МЕТРОЛОГІЯ. РЕЗЕРВУАРИ СТАЛЕВІ ВЕРТИКАЛЬНІ ЦИЛІНДРИЧНІ. МЕТОДИКА ПОВІРКИ

ДСТУ 4218:2003

МЕТРОЛОГІЯ. РЕЗЕРВУАРИ СТАЛЬНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЦИЛІНДРИЧНІ. МЕТОДИКА ПОВІРКИ

ДСТУ 4454:2005

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ. МАРКУВАННЯ, ПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

ДСТУ 4488:2005

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ. МЕТОДИ ВІДБИРАННЯ ПРОБ

ГОСТ 13196-93

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ И ОТБОРА ПРОБ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 21534-76

НЕФТЬ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ

ГОСТ 2477-65

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ

ГОСT 29329-92

ВЕСЫ ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 3900-85

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ

ГОСТ 6370-83

НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ И ПРИСАДКИ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

ДСТУ 4054-2001

НОРМАТИВИ ТРУДОМІСТКОСТІ ТА ВАРТІСТЬ РОБІТ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ. НАСТАНОВА

ДСTУ 2204-93

ПЛИТИ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСTУ 2205-93

АПАРАТИ ОПАЛЮВАЛЬНІ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ З ВОДЯНИМ КОНТУРОМ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСTУ 2356-94

АПАРАТИ ВОДОНАГРІВАЛЬНІ ПРОТОЧНІ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСTУ 3374-96

АПАРАТИ ВОДОНАГРІВАЛЬНІ ЄМКІСНІ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИАПАРАТИ ВОДОНАГРІВАЛЬНІ ЄМКІСНІ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 3336-96

ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 2636-94

ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3994-2000

БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНІ. ЧИННИКИ ФІЗИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2925-94

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3021-95

ВИПРОБУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3278-95

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ГОСТ 18962-97

МАШИНЫ НАПОЛЬНОГО БЕЗРЕЛЬСОВОГО ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 5652-89

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ, МОТОКОЛЯСОК, МОТОРОЛЛЕРОВ И МОПЕДОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСТУ 2195-99

ОХОРОНА ПРИРОДИ. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВІДХОДУ. СКЛАД, ВМІСТ, ВИКЛАД І ПРАВИЛА ВНЕСЕННЯ ЗМІН

ДСТУ 2391:2010

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСТУ 3321:2003

СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСTУ 3910-99

ОХОРОНА ПРИРОДИ. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ. ПОРЯДОК НАЙМЕНУВАННЯ ВІДХОДІВ ЗА ГЕНЕТИЧНИМ ПРИНЦИПОМ І ВІДНЕСЕННЯ ЇХ ДО КЛАСИФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ

ДСТУ 7032:2009

КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. АВТОМОБІЛІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЇХНЄ УСТАТКОВАННЯ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ

ДСТУ ГОСТ 9.101:2004

ЄДИНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД КОРОЗІЇ ТА СТАРІННЯ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГОСТ 15.601-98

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТЕХНИКИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДСТУ 2767-94

КЕРІВНИЦТВО З НАВАНТАЖЕННЯ СИЛОВИХ СУХИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

ДСТУ 3463-96

КЕРІВНИЦТВО З НАВАНТАЖЕННЯ СИЛОВИХ МАСЛЯНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ. — НА ЗАМІНУ ГОСТ 14209 85

ДСTУ 7114:2009

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА. ЧАСТИНА 1. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. ВИД ВИБУХОЗАХИСТУ: ВИБУХОНЕПРОНИКНА ОБОЛОНКА «D»

ГОСТ 1516.3-96

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 1 ДО 750 КВ. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

ГОСТ 30339-95

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДСТУ ГОСТ 959:2006

БАТАРЕЇ АКУМУЛЯТОРНІ СВИНЦЕВІ СТАРТЕРНІ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОЇ ТЕХНІКИ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГОСТ 10354-82

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 18477-79

КОНТЕЙНЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 23216-78

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА, УПАКОВКА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 8273-75

БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГOСТ 8711-93

ПРИБОРЫ АНАЛОГОВЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ЧАСТЬ 2. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АМПЕРМЕТРАМ И ВОЛЬТМЕТРАМ

ДСТУ 4163-2003

ДЕРЖАВНА УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ. УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

ДСТУ 2752-94

УСТАТКУВАННЯ МЕТАЛО- ТА ДЕРЕВООБРОБНЕ. ВЕРСТАТИ МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ГОСТ 1437-75

НЕФТЕПРОДУКТЫ ТЕМНЫЕ. УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРЫ

ДСТУ 2961-94

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА. НОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 4314:2004

ГАЗ ПРИРОДНИЙ ГОРЮЧИЙ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

ГОСТ 30319.2-96

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СЖИМАЕМОСТИ

ДСТУ 4068-2002

ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТ ПРО ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ

ГОСТ 2.301-68

ЄДИНА СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ФОРМАТИ

ДСТУ 3057-95

МЕТАНОЛ ТЕХНІЧНИЙ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 4047-2001

ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВІ СКРАПЛЕНІ ПАЛИВНІ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 4056-2001

ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВІ СКРАПЛЕНІ. МЕТОДИ ВІДБИРАННЯ ПРОБ

ГОСТ 2405-88

МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ, МАНОВАКУУММЕТРЫ, НАПОРОМЕРЫ, ТЯГОМЕРЫ И ТЯГОНАПОРОМЕРЫ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10679-76

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА

ГОСТ 27578-87

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 28656-90

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ. РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ

ГОСТ 12.2.107-85

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ШУМ. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ. ДОПУСТИМЫЕ ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОСТ 12.1.050-86

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

ДСТУ 7248:2011

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. МАХОВИКИ І ШТУРВАЛИ КЕРУВАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЕРГОНОМІКИ

ДСТУ 7249:2011

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. ВАЖЕЛІ КЕРУВАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЕРГОНОМІКИ

ДСТУ 7299:2013

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. РОБОЧЕ МІСЦЕ ОПЕРАТОРА. ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЕРГОНОМІКИ

ДСТУ 7390:2013

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. ВИМИКАЧІ Й ПЕРЕМИКАЧІ ПОВОРОТНІ. ЗАГАЛЬНІ ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ

ГОСТ 12.4.040-78

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГОСТ 12.2.109-89

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ШТАМПЫ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДСТУ ГОСТ 12.2.113:2007

ПРЕСИ КРИВОШИПНІ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ГОСТ 12.2.114-86

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ПРЕССЫ ВИНТОВЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДСТУ ГОСТ 12.2.116:2007

МАШИНИ ЛИСТОЗГИНАЛЬНІ ТРИ- ТА ЧОТИРИВАЛКОВІ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ДСТУ ГОСТ 12.2.118:2007

НОЖИЦІ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ДСТУ 7234:2011

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЧЕ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДИЗАЙНУ ТА ЕРГОНОМІКИ

ГOСТ 12.4.013-85

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСТУ 2293:2014

ОХОРОНА ПРАЦІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

ГОСТ 12301-81

КОРОБКИ ИЗ КАРТОНА, БУМАГИ И КОМБИНИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСТУ ГОСТ 7661:2009

ГЛУБИНОМЕРЫ ИНДИКАТОРНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСТУ 3270-95

ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ГOСТ 12.4.089-86

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7512-82

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ. РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД

ГОСТ 14782-86

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ. МЕТОДЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

ГОСТ 6718-93

ХЛОР ЖИДКИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РСТ УССР 1976-87

ДОГЛЯД ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ В МІСТАХ ТА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

РСТ УССР 1986-88

РОБОТИ НА СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИНАХ ТА МЕХАНІЗМАХ В ЗЕЛЕНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ.

ДСТУ 40102001

БЛАНКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ДОКУМЕНТІВ СУВОРОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 2219:2015

ШИНИ ПНЕВМАТИЧНІ. КОНСТРУКЦІЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

ДСТУ 2302-93

БАТАРЕЇ АКУМУЛЯТОРНІ СВИНЦЕВІ СТАРТЕРНІ. ПРИЙМАННЯ ДО РЕМОНТУ І ВИДАЧА

ДСТУ 2324-93

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. КУЗОВИ. ПРИЙМАННЯ ДО РЕМОНТУ І ВИДАЧА ПІСЛЯ РЕМОНТУ. ПОРЯДОК

ДСТУ 2518-94

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. НЕСІВНІ СИСТЕМИ АВТОМОБІЛІВ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2885-94

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. ТИПИ КУЗОВІВ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2886-94

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. ГАЛЬМІВНІ ВЛАСТИВОСТІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3850-99

ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНІ ДОРОЖНІ. ПРИЧЕПИ ТА НАПІВПРИЧЕПИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 4121-2002

МЕТАЛИ ЧОРНІ ВТОРИННІ ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ

ГОСТ 7593-80

ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 9.032-74

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ. ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. ГРУППЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДСТУ 2732-2004

ДІЛОВОДСТВО Й АРХІВНА СПРАВА ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.

ДСТУ 4145:2002

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРЯННЯ

ДСТУ ГОСТ 28147:2009

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ. ЗАЩИТА КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ. АЛГОРИТМЫ КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТ 34.311-95

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. ФУНКЦИЯ ХЭШИРОВАНИЯ

ДСТУ ETSI TS 101 733:2017

ЕЛЕКТРОННІ ПІДПИСИ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ (ESI). РОЗШИРЕНІ ЕЛЕКТРОННІ CMS-ПІДПИСИ (CADES)

ДСТУ 33.108:2005

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ. ДОКУМЕНТИ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ МІКРОФІЛЬМУ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 33.104-2002

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ. ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 3973-2000

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ 3974-2000

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ Б А.2.2-12:2015

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ. МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПРИ ОПАЛЕННІ, ОХОЛОДЖЕННІ, ВЕНТИЛЯЦІЇ, ОСВІТЛЕННІ ТА ГАРЯЧОМУ ВОДОПОСТАЧАННІ

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ. НАСТАНОВА З ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ БУДІВЕЛЬ

ДСТУ Б В.2.6-189:2013

МЕТОДИ ВИБОРУ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ

ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013

НАСТАНОВА З РОЗРАХУНКОВОЇ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ ТА ТЕПЛОЗАСВОЄННЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013

НАСТАНОВА З РОЗРАХУНКОВОЇ ОЦІНКИ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ДСТУ Б В.2.7-182:2009

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ.МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У РОЗРАХУНКОВИХ ТА СТАНДАРТНИХ УМОВАХ

ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013

НАСТАНОВА З РОЗРАХУНКОВОЇ ОЦІНКИ ТЕПЛОВОЛОГІСНОГО СТАНУ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ДСТУ 8692:2016

ПОЛІГРАФИ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 3650:2012

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011

НАСТАНОВА З ОБЛАШТУВАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ ТА СЛУХУ

ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013

НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ ПОЖЕЖНИХ ЛІФТІВ В БУДИНКАХ ТА СПОРУДАХ

ДСТУ 3396.2-97

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 7564:2014

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. ФУНКЦІЯ ГЕШУВАННЯ

ДСТУ 7624:2014

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. АЛГОРИТМ СИМЕТРИЧНОГО БЛОКОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007

ПРОЕКТУВАННЯ. НАСТАНОВА З РОЗРОБЛЕННЯ ТА СКЛАДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАСПОРТА БУДИНКІВ ПРИ НОВОМУ БУДІВНИЦТВІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

ЗАХИСТ ВІД НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ,ШКІДЛИВИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ, ВІД ПОЖЕЖІ. БУДІВЕЛЬНА КЛІМАТОЛОГІЯ

ДСТУ Б А.2.2-8:2010

ПРОЕКТУВАННЯ. РОЗДІЛ “ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ” У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ`ЄКТІВ

ДСТУ Б В.2.6-35:2008

КОНСТРУКЦІЇ БУДИНКІВ І СПОРУД. КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН З ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ ТА ОПОРЯДЖЕННЯМ ІНДУСТРІАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ З ВЕНТИЛЬОВАНИМ ПОВІТРЯНИМ ПРОШАРКОМ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ Б В.2.6-101:2010

КОНСТРУКЦІЇ БУДИНКІВ І СПОРУД. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ДСТУ Б В.2.2-21:2008

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМИХ ТЕПЛОВИТРАТ НА ОПАЛЕННЯ БУДИНКІВ

ДСТУ 4100:2014

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. ЗНАКИ ДОРОЖНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015

АСПЕКТИ ОБРОБЛЕННЯ, ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ЯКОСТІ (STQ).ВИЗНАЧЕННЯ І ВИМІРЮВАННЯ ВАЖЛИВИХ ДЛЯ СПОЖИВАЧА ПАРАМЕТРІВ QOS. ЧАСТИНА 4. ДОСТУП ДО “ІНТЕРНЕТУ”

ЗАСОБИ МИЙНІ СИНТЕТИЧНІ ПОРОШКОПОДІБНІ. МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО БІОЛОГІЧНОГО РОЗКЛАДАННЯ АНІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

ДСТУ 2161:2010

ЯКІСТЬ ВОДИ. ОЦІНЮВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ПОВНОГО АЕРОБНОГО БІОЛОГІЧНОГО РОЗКЛАДАННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. СТАТИЧНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ (МЕТОД ЦАНА-ВЕЛЛЕНСА)

ДСТУ 4080–2001

ЯКІСТЬ ВОДИ. ОЦІНЮВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ПОВНОГО АЕРОБНОГО БІОЛОГІЧНОГО РОЗКЛАДАННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. МЕТОД АНАЛІЗУВАННЯ БІОХІМІЧНОГО СПОЖИВАННЯ КИСНЮ (МЕТОД ЗАКРИТОЇ СКЛЯНКИ)

ДСТУ 4175:2003

ЗАСОБИ МИЙНІ СИНТЕТИЧНІ. МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ФОСФОРНОКИСЛИХ СОЛЕЙ

ДСТУ 7281:2012

ЗАСОБИ МИЙНІ СИНТЕТИЧНІ. МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО БІОЛОГІЧНОГО РОЗКЛАДАННЯ НЕІОНОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

ДСТУ 7282:2012

ЗАСОБИ МИЙНІ. ВИЗНАЧАННЯ ПЕРВИННОГО БІОЛОГІЧНОГО РОЗКЛАДАННЯ НЕІОНОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕТАЛОННИМ МЕТОДОМ

ДСТУ 7283:2012

ЗАСОБИ МИЙНІ. ВИЗНАЧАННЯ ПЕРВИННОГО БІОЛОГІЧНОГО РОЗКЛАДАННЯ АНІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕТАЛОННИМ МЕТОДОМ

ДСТУ 7284:2012

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ 4278:2006

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ. МІКРОФІЛЬМ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 33.119:2018

НАСТАНОВА ЩОДО ПРЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА СЛАБКИХ ҐРУНТАХ

ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016

НАСТАНОВА ЩОДО ПРЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА ЗАКАРСТОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016

НАСТАНОВА ЩОДО ПРЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА ПІДРОБЛЮВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016

НАСТАНОВА ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА ПРОСІДАЮЧИХ ҐРУНТАХ

ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016

СТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРОВ У БУДІВНИЦТВІ. ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ, РОЗРАХУНОК ТА КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ. НАСТАНОВА

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. ДЗЕРКАЛА ДОРОЖНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ 8731:2017

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ ОСНОВИ І ПОКРИТТЯ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ

ДСТУ 8745:2017

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ЗЧІПНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНІ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ

ДСТУ 8746:2017

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. ВИДИ ТА ПЕРЕЛІКИ РОБІТЗ РЕМОНТІВ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ

ДСТУ 8747:2017

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНІІ НАПРЯМНІ ПРИСТРОЇ. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 8751:2017