Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2384-94

Назва стандарту:
RAY MEDICAL APPARATUS .Terms and definitions

Термін:
анодний струм

Визначення:
Електричний струм електронного пучка, який падає на мішень рентгенівської трубки. Звичайно під анодним струмом мають на увазі його середнє значення в міліамперах

Термин:
анодный ток

Определение:
Электрический ток электронного пучка, падающего на мишень рентгеновской трубки. Обычно под анодным током имеют в виду его среднее значение в миллиамперах

Term:
X-ray tube current

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
caurant dans le tube radiogene

Definition:
-