Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2384-94

Назва стандарту:
RAY MEDICAL APPARATUS .Terms and definitions

Термін:
рентгенівська телевізійна система

Визначення:
Комплект пристроїв, що служить для прямого чи непрямого перетворення рентгенівського зображення в електричні сигнали, які далі пересилають на відеоконтрольний пристрій (дисплей), для одержання видимого рентгенодіагностичного зображення

Термин:
рентгеновская телевизионная система

Определение:
Комплект устройств, служащий для прямого или непрямого преобразования рентгеновского изображения в электрические сигналы, которые передаются на видеоконтрольное устройство (дисплей), для получения видимого рентгенодиагностического изображения

Term:
X-ray television system

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
systeme de television radiologique

Definition:
-